Blog

Mimari ve restorasyona dair gözlemler...

Sina yarımadasında bulunan Hıristiyan Ortodoks mezhebine mensup St. Catherine Manastırı,  Hz. Muhammed’e bir savaşta kapılarını açarak sığınma teklif ettikleri için, Hz. Muhammed, bu manastıra ebedi koruma sunmuştur.  Bu vaadin sembolu olarak da İstanbul Fener semtinde bulunan manastıra ait Aya Yanni (Ioannis Prodromos) klisesinin giriş kapısının üstünde Hz. Muhammed’in elini sembolize eden bir kabartma vardı. El 2012'de çalınana kadar kapının üstünde görülebiliyordu. Bu kilisenin arsasının içinde bulunan yapı, 1628 de,  Osmanlı İmparatorluğu Veziri Köprülü Ahmet Paşa’nın da mütercimliğini yapmış olan Panayotis Nicousias tarafından yaptırılmıştı. Meta-byzantine mimarisi olan bir yapıdır. Daha sonra St....